donderdag 20 januari 2011

De BioEnergiser is medisch goedgekeurd

Wij kiezen alleen voor de medisch gekeurde Bioenergiser en geen andere merken!

De BioEnergiser is medisch goedgekeurd
door de European Medical Device Directive
onder nummer 93/42EEC.


Zie http://www.bioenergiser.net/

Veel gestelde vragen over het detox voeten bad

Veel gestelde vragen over het detox voeten bad

Wat gebeurt er wanneer ik mijn voeten (of handen) in het bad dompel voor een behandeling?
Zodra het systeem is ingeschakeld, gaat het water rond de spiraalelektrode borrelen, een indicatie dat het apparaat correct functioneert en dat de opstelling een magnetisch veld opwekt. Elektrolyse veroorzaakt de neerslag van ioniseerbare substanties in het water, op de huid of in de poriën van de persoon die zijn voeten heeft ondergedompeld in het Detox voetenbad. Door de oplossing van ioniserende zouten ontstaat een magnetisch veld in het water. Door direct contact met de lichaamsvloeistoffen kan dit magnetische veld van de voeten zich over de rest van het lichaam verspreiden via de vele poriën in de huid van de voeten, evenals door de reflexzones, die corresponderen met even zovele organen en lichaamsdelen.

Waarom zou ik het Bio Energiser Detox Voetenbad gebruiken? 
Er zijn vele redenen waarom therapie met het Detox voetenbad heilzaam kan zijn. Het apparaat biedt een snelle, effectieve en onschuldige manier is om het bio-energetische veld in het lichaam te stimuleren en in balans te brengen. Daardoor zullen de organen beter functioneren, in het bijzonder de lichaamseigen ontgiftings-systemen.

Wie heeft baat bij het Bio Energiser Detox Voetenbad? 
Een kuur met het Detox voetenbad kan heilzaam zijn voor bijna iedereen. Zelfs voor mensen die een uitgebalanceerd dieet volgen en denken dat ze gezond zijn. Het Detox voetenbad kan een uitstekende aanvulling zijn voor andere therapieën. Oververmoeidheid, pijn of stress zijn goede redenen om een kuur te beginnen.

Voor wie is het Bio Energiser Detox Voetenbad niet geschikt? 

1 Iedereen met een medisch implantaat dat werkt op batterijen zoals een pacemaker 2 Vrouwen die zwanger zijn of vermoeden zwanger te zijn 

Het Detox voetenbad is ontworpen om met één bio-elektrisch systeem tegelijk te werken. Elk systeem heeft andere eigenschappen. Bij zwangerschap zijn er twee bio-energetische velden tegelijk betrokken, die elkaar mogelijk nadelig kunnen beïnvloeden.
Iedereen die een orgaantransplantatie heeft ondergaan
Patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan, moeten medicijnen gebruiken om afstoting van het getransplanteerde orgaan te voorkomen. Hoewel niet bewezen, zou het Detox voetenbad de werking van die medicijnen kunnen verstoren. Hetzelfde geldt voor alle andere patiënten die afhankelijk zijn van permanent gebruik van levensreddende medicijnen. Voor die mensen mag de kuur alleen onder medisch toezichtplaatsvinden.
Hemofilie, Epilepsie en Narcolepsie patiënten.
Hemofilie patiënten hebben extreem dun bloed. Hoewel niet bewezen, zou het gebruik van het Detox voetenbad voor die groep kunnen leiden tot capillaire bloedingen met ernstige gevolgen.

Hoe vaak mag het Bio Energiser Detox Voetenbad gebruikt worden? 
30 Minuten per 48 uur is een gezonde grens. Daarmee krijgt het lichaam voldoende tijd voor integratie van het opgewekte magnetische veld en wordt over-stimulatie voorkomen. Het is af te raden om het Detox voetenbad dagelijks te gebruiken. Het lichaam heeft tijd nodig om het verhoogde bio-energetisch niveau te assimileren.

Is het Bio Energiser Detox Voetenbad veilig te combineren met medicijngebruik?
Deze vraag is moeilijk te beantwoorden omdat er zo veel verschillende soorten medicijnen op de markt zijn. Geneesmiddelen die dagelijks worden gebruikt ter versterking van het afweersysteem, voor regulering van ontoereikende systemen of ter bevordering van detoxificatie kunnen over het algemeen veilig worden gecombineerd met een Detox voetenbad kuur.Bij twijfel en bij gebruik van levensreddende medicijnen dient u altijd eerst een arts raadplegen.

Hoe worden de gifstoffen verwijderd? 
Het Bio-Energiser Detox voetenbad bevordert het ontgiften van het lichaam door middel van elektrolyse met als gevolg een aanmerkelijke verbetering van de conditie. Dit proces is gebaseerd op de bio-energetische stimulatie van de verschillende weefsels, organen en systemen, zodat zij hun lichaamseigen ontgiftingsproces beter kunnen uitvoeren. Uiteindelijk kunnen we daarmee een bio-energetisch evenwicht bereiken dat leidt tot een betere gezondheid. Anderzijds zorgt de elektrolyse in het Detox voetenbad voor het vrijkomen in het water van substanties die zich naar de elektrode toe bewegen, wat zichtbaar wordt door de neerslag van stoffen en gassen in het water en door verkleuringen van het badwater. De bio-energetische stroming die in ons lichaam wordt opgewekt, heft blokkades op en geven meer energie aan ons lichaam, waardoor onze bloedcirculatie, weefsels en organen beter functioneren.
(Regeneratie)

Kunnen mensen met een metalen implantaat het Detox Voetenbad gebruiken?
Geen enkel probleem. Elektrische implantaten zijn onze enige zorg.Kan het water tijdens de behandeling met een andere persoon worden gedeeld?
Absoluut niet! Twee mensen kunnen het Detox voetenbad niet tegelijkertijd gebruiken. Daardoor zou een conflict kunnen ontstaan tussen de bio-elektrische velden. Een kuur met het Bio Energiser Detox Voetenbad is een individueel proces. De bio-elektrische signatuur van ieder mens is anders. Gebruik altijd schoon water voor iedere nieuwe behandeling.

Waarom verandert de kleur van het water? 
Tijdens het elektrolyseproces kan verandering van de kleur en de eigenschappen van het water in het Detox voetenbad optreden. Een aantal factoren speelt hierbij een rol, waaronder de kwaliteit van het water dat voor het Detox voetenbad wordt gebruikt en de verschillende zoutsoorten die worden gebruikt om een optimale geleiding te bereiken. Verontreinigingen in het leidingwater worden door de elektrolyse aangetrokken of afgestoten door de andere componenten. Leidingwater kan verontreinigd zijn met onder andere: sodium, calcium, magnesium, mangaan, chloor, antimonium, arsenicum, asbest, barium, boron, cadmium, chroom, koper, cyanide, fluor, ijzer, lood, kwik, nikkel, sulfaten, thallium, nitraten, pesticiden, herbiciden, wasmiddelen en organische materialen. Het proces van elektrolyse verandert niet alleen de PH waarde van het water, maar het kan ook sommige van de bovengenoemde stoffen in het water zichtbaar maken. Dat is een van de oorzaken van de verkleuringen en voor het vrijkomen van kleine hoeveelheden gassen als zuurstof, waterstof, chloor en zwavel. Op het metaal van de elektrode in het bad kan door de elektrolyse corrosie optreden, waardoor het water ook kan verkleuren. De in het bad gedompelde voeten hebben ook hun invloed op het proces. Zij hebben hun eigen PH waarde en op hun oppervlak kunnen parasieten, bacteriën en schimmels aanwezig zijn. De huid kan ook resten zeep, crème en kleurstof bevatten en er zal enige afscheiding zijn uit de talgklieren en van afgestorven huidcellen. Tenslotte speelt ook de interne conditie van het lichaam een rol die zich in verkleuring van het water kan manifesteren. Het capillaire onderhuidse bloedvatenstelsel, de zweetklieren en andere uitwisselingssystemen van het grootste menselijke orgaan, de huid, zijn hierbij betrokken. Ook de omgevingstemperatuur beïnvloedt de chemische reacties in het water. Al deze factoren zijn van invloed op de verkleuringen van het water. Voorkomende kleuren zijn: zwart, groen, bruin, wit en geel en het sediment kan drijven, zweven of zinken.

Kan ik het water in het Detox voetenbad drinken? 
ABSOLUUT NIET! 

Kunnen de gifstoffen in het water in het lichaam binnendringen? 
Door de elektrolyse wordt de structuur en daardoor de oplosbaarheid van die stoffen gewijzigd zodat ze niet in het lichaam kunnen binnendringen.
Kan ik tijdens de behandeling de elektrode aanraken of verplaatsen? 
Dat kan zonder enig gevaar, maar dient toch bij voorkeur vermeden te worden. 

Moeten sieraden of elektrische apparaten als mobiele telefoons worden verwijderd? 
Het verdient aanbeveling om apparaten en metalen die het elektromagnetische veld kunnen beïnvloeden te verwijderen voor het begin van een behandeling.

Waarom voel ik speldenprikken of lichte pijn tijdens de behandeling? 
Het elektromagnetische veld dat het Detox systeem opwekt, wordt geabsorbeerd en benut door de organen en weefsels van het lichaam. Bio-elektrische blokkades worden opgeheven en dat kan gepaard gaan met lichamelijke sensaties. Als dat gevoel onbehaaglijk wordt, kan worden overwogen om de sessie te stoppen en na twee tot drie dagen te hervatten. Door de behandeltijd bij iedere volgende sessie een stukje te verlengen is het mogelijk om na verloop van tijd een volledige behandeling zonder ongerief te voltooien. Het verdient aanbeveling om tijdens de behandeling minstens een halve liter water te drinken.

Waarom ben ik moe na de behandeling? 
De cyclus van activiteit en rust is bij ieder mens verschillend. Hoewel die cyclus doorgaans bij de meesten van ons hetzelfde patroon volgt , kunnen er variaties optreden. Daarom kan in sommige gevallen de bio-elektrische stimulering een gevoel van vermoeidheid opleveren door het vrijkomen en wijzigen van bepaalde energieën. Bij anderen kan juist extra energie en alertheid het gevoel geven dat "de batterij wordt opgeladen" Gewoonlijk vindt regeneratie van het lichaam plaats tijdens de slaap. Indien vermoeidheid optreedt na een behandeling, verdient het aanbeveling om het voetenbad in de middag- of avonduren te gebruiken, zodat het lichaam erna voldoende rust kan krijgen. Indien de behandeling daarentegen extra energie geeft, is het aan te raden om de sessie in de ochtenduren te doen.

Voor meer info over detox Bioenergiser voetenbad kunt u op de site www.detoxvoetbad.nl terecht.

Ontdek hoe je door te ontgiften je weer fit & vitaal kunt voelen

Ontdek hoe je door te ontgiften je weer fit & vitaal kunt voelen


De Bio-Energiser is een medisch ( gekeurd ) apparaat en eenvoudig in gebruik en het doet wat het belooft. Het geeft je meer energie doordat het de cel helpt om beter voedingsstoffen op te nemen en afvalstoffen uit te scheiden. Een regelmatige behandeling met de Bio-Energiser zorgt ervoor dat de opgehoopte gifstoffen in je lichaam worden uitgescheiden. Het gevolg is dat je immuunsysteem sterker wordt, je algehele gezondheidstoestand verbetert en dat je je weer fit en vitaal begint te voelen.

"We zijn niet ziek, maar vergiftigd"


Deze uitspraak lijkt misschien vreemd, maar is een waarheid als een koe. Onze lichaamsfuncties worden door de afzetting van gifstoffen in onze weefsels bemoeilijkt. De gifstoffen zijn van twee bronnen afkomstig. Door de vervuiling van het oppervlaktewater, de lucht en de voedselketen worden we vanbinnen steeds toxischer. Per jaar komen er zo maar even ongeveer 10.000 chemische stoffen bij waarvan we niet weten of ze schadelijk voor de mens zijn. Daarnaast heb je ook toxines of gifstoffen die afkomstig zijn uit ons spijsverteringsstelsel: verkeerde voedingsgewoontes of -combinaties leiden tot gistings- en rottingsprocessen. Deze gifstoffen saboteren ons immuunsysteem en kunnen aanleiding geven tot hoofdpijn en migraine, vermoeidheid, ademhalingsstoornissen, enz.

"Kun je dan echt ontgiften zonder je ziek te voelen?"


Zeker en vast. Terwijl ontgiften vroeger vaak synoniem stond met vasten is er nu een hoogtechnologisch apparaat op de markt dat ontgiften makkelijker dan ooit maakt. De voeten hebben in totaal 4000 poriën en vormen dus een ideaal kanaal waarlangs gifstoffen kunnen worden afgevoerd. Het enige wat je hiervoor moet doen is twee keer een half uurtje per week uittrekken voor de behandeling met de Bio-Energiser. Daarnaast moet je voor en na de behandeling voldoende drinken om ontgiftingssymptomen zoals hoofdpijn en koortsigheid te verzachten of te vermijden. Epileptici, personen met een pacemaker of een orgaanimplantaat, zwangere vrouwen en kinderen onder de 5 jaar mogen de Detox Foot Spa niet gebruiken.


Ionen ... Aan de bron van het leven


Ionen zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van elektrische energie op celniveau en bijgevolg voor het degelijk functioneren van ons lichaam. Ionen komen meestal voor in een vloeibare omgeving en vallen in de chemie onder de categorie van de zouten. Het verschil in ionenconcentratie ter hoogte van de celwand brengt een elektrische energiepotentiaal tot stand. Je kan het vergelijken met een batterij waar één uiteinde een grotere concentratie positief geladen deeltjes heeft en het ander een grotere concentratie negatief geladen deeltjes. Wanneer er tussen deze twee een gesloten circuit ontstaat, krijg je energie of elektrische stroom. Een gelijkaardige energie ontstaat in het lichaam als geladen ionen doorheen het celmembraan getransporteerd worden. Deze energie is essentieel voor de prikkeloverdracht door het zenuwstelsel. Zonder deze energie zou het zelfs niet mogelijk zijn je spieren te bewegen, of zelfs maar gedachten te produceren.

Hoe werkt het precies?


Je vult de Detox Foot Spa met warm water en een beetje sodiumarm zout dat wordt bijgeleverd. Je plaatst de spoel in het bad die de ionenstroom en een bio-energetisch veld opwekt. Miljoenen ionen dringen je lichaam binnen en gaan zich door hun magnetische geladenheid binden aan deeltjes met een tegengestelde lading, de in wezen lichaamsvreemde gifstoffen. De nu gebonden en dus neutrale deeltjes worden vervolgens aan het lichaam onttrokken door een proces dat osmose heet. De deeltjes bewegen zich daardoor van een gebied met lagere concentratie (het lichaam) naar een gebied met een hogere concentratie (het voetbad).

Hoe verloopt een behandeling?


Eens je je voeten in het warme water hebt ondergedompeld, kan je je volledig ontspannen. Je kan rustig een boek lezen of mediteren, of gewoon relaxen. Als snel zal je merken dat het water van kleur begint te veranderen. De kleur is afhankelijk van een aantal factoren: de in het oorspronkelijk water aanwezige mineralen, de mate van vergiftiging, de aard van de gifstoffen en de plaats waar de ontgifting plaats vindt.Kleur van de deeltjesMateriaal of lichaamsgebied
geel-groenontgiftiging van nier, blaas en urinekanaal
oranjeontgiftiging van de gewrichten
bruinontgiftiging van de lever, tabak en celafval
zwartontgiftiging van de lever
donkergroenontgiftiging van de galblaas
wit schuimlymfevatenstelesel
witte kaasachtige deeltjeswaarschijnlijk gist of schimmel
zwarte vlokkenzware metalen
rode vlokkengeklonterd bloed

Je hebt normaal gezien een drie tot zestal behandelingen nodig om een diepgaande zuivering teweeg te brengen. Naderhand volstaat bij de meeste gebruikers 1 behandeling om de twee weken of de maand om je vitaal en gezond te blijven voelen. De minimale tijd tussen twee opeenvolgende behandelingen bedraagt 48 uur.


Heb ook ik baat bij ontgifting?


Natuurlijk, iedereen heeft baat bij detoxificatie om de eenvoudige reden dat je sterker wordt en dus minder vatbaar voor ziekte. Naast het preventief gebruik wordt het vaak ingezet bij een aantal veel voorkomende aandoeningen. Het kan o.m. ondersteuning bieden bij:
 • huidaandoeningen zoals psoriasis en eczeem
 • vocht- en vetophopingen zoals cellulitis, oedeem en acné
 • allergieën en astma
 • hoofdpijnen en migraine
 • slapeloosheid en vermoeidheid
 • spijsverteringsstoornissen
 • gewrichts- en spieraandoeningen
 • depressie
 • verkoudheden, griep en sinusitis
 • slechte adem en lichaamsgeuren
Kortom, de Bio-Energiser is een veelzijdig medisch apparaat en het wekt dan ook geen verwondering dat het medisch is goedgekeurd door de European Medical Device Directive onder nr. 93/42EEC. Anderzijds kan de Bio-Energiser niet dienen ter vervanging van een medische behandeling of als middel om een diagnose te stelllen.


Ervaar zelf de talrijke voordelen van de Detox Bioenergiser Foot Spa


De Bio-Energiser heeft een aantal weldadige effecten op het lichaam, waaronder:
 • een verhoogde afvoer van afvalstoffen waardoor voedingsstoffen beter kunnen worden opgenomen.
 • normalisering van het vegetatieve zenuwstelsel
 • een betere doorbloeding, regulering van de cholesterolwaarde, normalisering van de bloeddruk en de pH-waarde van het bloed
 • verhoging van de immuniteit
 • hydratatie en verlevendiging van de huid
 • betere werking van de ontgiftingsorganen, met name de lever en de nieren
 • verhoging van de vitaliteit
 • vermindering van stress en pijn
 • door de betere regeling van de aanmaak van neurotransmitters ervaren ervaar je een verhoogd gevoel van welzijn, en verbetert je geheugen en concentratie.

Ervaringen van gebruikers


 • "Het is moeilijk om je voor te stellen hoeveel beter ik me nu voel. Ik heb gedurende meer dan 6 jaar last gehad van CVS (Chronisch Vermoeidheidssyndroom). De Bio-Energiser Foot Spa maakte een wereld van verschil voor mij: na de eerste behandeling was ik overtuigd omdat ik me de volgende dag al veel beter voelde. Na elke behandeling ging ik er verder op vooruit. CVS is een zeer complexe ziekte met heel wat rare symptomen, maar ik heb zoveel verbetering ervaren in verschillende deelgebieden van mijn leven dat ik eeuwig dankbaar ben dat ik de kans heb genomen om het systeem zelf uit te proberen."(S.F. uit D.)
 • "Ik was kritisch w.b. de voordelen maar na mijn eerste behandeling kon ik haast niet geloven hoeveel energie ik had gedurende de eerste 24 uur. Echt fantastisch!" (K.S. uit S.)
 • "Ik heb gedurende vele jaren last gehad van fibromyalgie. Deze chronische ziekte wordt niet ten volle begrepen, maar de symptomen variëren van pijn, vermoeidheid, ochtendstijfheid, slaapproblemen, hoofdpijnen tot depressie. Na mijn eerste behandeling met de Bio-Energiser begonnnen mijn symptomen te verminderen en ik voel me nu veel beter. Na vele jaren ziek geweest te zijn, was ik vergeten hoe het voelt om goed in je vel te zitten, op een energiepeil dat ik in geen jaren had ervaren."(L.C. uit G.)
 • "Nadat ik een nieuwe job had aangenomen en bijgevolg meer tijd in de auto spendeerde, begon een oude blessure aan de nek en de schouder weer op te spelen. Het werd op een bepaald moment zo erg dat ik mijn arm haast niet meer kon bewegen. Tot ik op een dag hoorde over de Bio-Energiser D-tox Foot Spa en ik besloot het een kans te geven. Na twee behandelingen kon ik mijn arm nog steeds niet opheffen, maar ik verkreeg wel meer beweeglijkheid in nek en schouder. De opeenvolgende behandelingen hebben voelbare en langblijvende resultaten gegeven. Ik neem nu dan ook op regelmatige basis een voetbad met de Bio-Energiser."(D.M. uit O.)


Toegankelijk en gebruiksvriendelijk


De grootste voordelen van de Bio-Energiser zijn het brede werkingsveld, het gebruiksgemak, en de pijnloze manier van ontgiften. Bovendien maakt het ontgiften ook toegankelijk voor diegenen die hun levensstijl niet willen of kunnen aanpassen maar zich wel gezonder en vitaler willen voelen. De Detox Foot Spa is daarom niet alleen heel effectief maar heel eenvoudig in gebruik en geschikt voor iedereen. Ontgifting is van essentieel belang ter voorkoming van heel wat ziektes (onder meer immuunziektes), het zorgt voor een betere opname van voedingsstoffen en een betere werking van voedingssupplementen. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd en op emotioneel en mentaal vlak ga je je beter en scherper dan ooit te voren voelen.
Preventie is de sleutel tot een blijvende gezondheid, vraag je dus niet af of je het kan permitteren om de Bio-Energiser in huis te halen, vraag je echter af of je het kan permitteren om hem niet in huis te hebben.
De Bio-Energiser wordt geleverd met de volgende onderdelen: het voetbad, de spoel, opberghoesjes, natriumarm zout en 30 plastieken beschermhoesjes. Klik hier om een bioenergiser vervangset te bestellen. 

dinsdag 18 januari 2011

Stress en een vervuild mileu slecht voor het immuunsysteem

Stress vormt vaak een dagelijks onderdeel van ons haastige bestaan. De combinatie van de invloed van het vervuilde milieu om ons heen en onjuiste voeding legt een grote druk op je immuunsysteem. Gedeeltelijk is je lichaam zelf in staat om dit immuunsysteem op peil te houden, maar het is belangrijk je lichaam hierbij te ondersteunen en vervuilde stoffen af te scheiden. Anders raakt je lichaam uit ballans en dit kan leiden tot verminderd welzijn, emotionele verstoring en in een erger geval tot ziekte.

Ontgiften en ontspannen kan snel en comfortabel met Bioenergiser
Het detoxvoetenbad is een 100 jaar oude methode die een waardevolle ondersteuning biedt om je lichaam te ontdoen van belastende zuren, gif en afvalstoffen.
Het detoxvoetenbad geeft een impuls aan het lichaam om het zelfregulerend vermogen weer in evenwicht te brengen tot op cel niveau. Hierdoor kunnen lichaam en geest beter en efficiënter functioneren om zo de balans in het leven en de vitaliteit terug te vinden en ook te behouden.

Hoe werkt het?
Het detoxvoetenbad werkt middels een elektrolyseproces.
In een aangenaam, warm voetbad worden twee elektroden verbonden met een besturingssysteem en aangesloten op een zwak elektriciteitsstroompje.
 
De detox voor het proces is begonnen...en het verkleurde water na het ontgiftingproces

Om de geleiding op gang te brengen wordt wat zout aan het water toegevoegd. De klok geeft aan wanneer de optimale mix is bereik. Dit is zoutindicator op de bioenergiser Pro, en bij de Classic is 1 maatlepel voldoende.
Parallel begint het elektrolyseproces. De in het water vrijgekomen ionen hechten zich aan de huid porien en depolariseren de cellen van de haarvaten. Afvalstoffen kunnen zich daardoor hechten een de ionen en het lichaam verlaten. Dit proces herhaalt zich gedurende de hele behandeling. Verder worden de energiebanen (de meridianen van de acupunctuur) genormaliseerd waardoor men vitaler wordt.
Een behandeling duurt 30 minuten.

Voordelen
Toxines worden makkelijker uitgescheiden en gedeeltelijk al in het lichaam geneutraliseerd
Vrije radicalen worden efficiënter ontkracht en de vorming van nieuwe vrije radicalen wordt tegengegaan
Het lichaamsvocht wordt geactiveerd, zodat het de functie als transport en reinigingmiddel beter kan vervullen
Afzetting in de bloedvaten wordt tegengegaan
De doorbloeding wordt blijvend bevorderd
De meridianen worden genormaliseerd
Hierdoor functioneren de organen beter
Wordt de huid en de huidstructuur verbetert
Wordt het stofwisselingsevenwicht hersteld
Verbeterd de algemene stemming
Wordt de slaap bevorderd
Wordt het prestatievermogen verbeterd
Wordt de basis gelegd voor genezing en regeneratie

U gaat zich steeds fitter en vitaler voelen!

Bij patiënten met een ernstige vervuiling adviseer ik circa 4 behandelingen met de voeten in de Bioenergiser Pro in combinatie met voedingsadviezen en detox sappen voor er begonnen wordt met andere therapieën zodat deze sneller kunnen aanslaan.

Bioenergiser Detox System

maandag 17 januari 2011

Bioenergiser nu ook met blog en info op www.bioenergiser.hyves.nl

Bioenergiser nu ook met blog en info op bioenergiser.hyves.nl

Word vriend van www.bioenergiser.hyves.nl/ en blijf op de hoogte van alle detoxweetjes.

Alle vriende krijgen bij de eerste bestelling de verzending gratis!

Groet,

Bioenergiser Benelux
Het principe van de detox foot spa is gebaseerd op het in balans brengen van de cellen en de stimulatie van ontgifting in de lymfeklieren.
Ons lichaam is samengesteld uit organen, die zijn samengesteld uit weefsels die op hun beurt weer zijn samengesteld uit cellen. In elke cel vindt stofwisseling plaats (methabolisme).
In de cellen bevinden zich positief en negatief elektrisch geladen deeltjes. Mede door het opslaan van gifstoffen in de cellen kan de balans tussen de geladen deeltjes verstoord worden, waardoor de cel minder functioneert. Hierdoor worden weer meer gifstoffen vastgehouden en het proces herhaalt zich. Juist de hoeveelheid van gifstoffen zijn bepalend voor de negatieve uitwerking.

De foot spa  creëert een elektronenstroom die via de lymfevaten een subtiele stimulans geven aan de lymfeklieren en daarmee aan het natuurlijke proces van ontgiften in uw lichaam. Het energetisch veld brengt de positieve en negatieve ionen in de lichaamscellen in balans, waardoor de capaciteit om voedingsstoffen op te nemen en afvalstoffen te verwijderen wordt geoptimaliseerd.  
U vult de foot spa met water en voegt de aangegeven hoeveelheid laag sodium houdend zout bij dat bij de foot spa wordt geleverd. U plaatst uw voeten in het bad en laat de de foot spa zijn werk doen. De ontspannen behandeling neemt dertig minuten in beslag.
Tijdens de behandeling zult u merken dat het water verkleurd en er vettige substanties in het water ontstaan. Dit is voornamelijk het gevolg van de reactie van mineralen in het water op de elektronenstroom en de uitscheiding van stoffen (ontgifting) middels de poriën in de voetzool.


Wilt u deze manier van detox zelf ervaren? Klik hier!

BIO ENERGISER DETOX VOETENBAD VRAGEN

BIO ENERGISER DETOX VOETENBAD

Meest gestelde vragen!

Wat gebeurt er wanneer ik mijn voeten (of handen) in het bad dompel voor een behandeling?
Zodra de machine is ingeschakeld, gaat het water rond het elektrolyt borrelen, een indicatie dat het apparaat correct functioneert en dat de opstelling een magnetisch veld opwekt. Elektrolyse veroorzaakt de neerslag van ioniseerbare substanties in het water, op de huid of in de poriën van de persoon die zijn voeten heeft ondergedompeld in het voetenbad.
Door de oplosssing van ioniserende zouten ontstaat een magnetisch veld in het water. Door direct contact met de lichaamsvloeistoffen kan dit magnetische veld zich van de voeten over de rest van het lichaam verspreiden via de vele reflexzones op de voeten, die corresponderen met even zovele organen en lichaamsdelen.

Waarom zou ik het Bio Energy Detox voetenbad gebruiken?
Er zijn vele redenen waarom therapie met het detox voetenbad heilzaam kan zijn. Het apparaat biedt een snelle, effectieve en onschuldige manier is om het bio-energetische veld in het lichaam te stimuleren en in balans te brengen. Daardoor zullen de organen beter functioneren, in het bijzonder de lichaamseigen ontgiftings-systemen.

Wie heeft baat bij het Bio Energy Detox Voetenbad?
Een kuur met het Detox voetenbad kan heilzaam zijn voor bijna iedereen. Zelfs voor mensen die een uitgebalanceerd dieet volgen en denken dat ze gezond zijn. Het voetenbad kan een uitstekende aanvulling zijn voor andere therapieën. Oververmoeidheid, pijn of stress zijn goede redenen om een kuur te beginnen.

Voor wie is het Bio Energy Detox Voetenbad niet geschikt?
Ø Iedereen met een medisch implantaat dat werkt op batterijen zoals een pacemaker
Ø Vrouwen die zwanger zijn of vermoeden zwanger te zijn
Het voetenbad is ontworpen om met een bio-elektrisch systeem tegelijk te werken. Elk systeem heeft andere eigenschappen. Bij zwangerschap zijn er twee bio-energetische velden tegelijk betrokken, die elkaar mogelijk nadelig kunnen beïnvloeden.
Ø Iedereen die een orgaantransplantatie heeft ondergaan
Patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan, moeten medicijnen gebruiken om afstoting van het getransplanteerde orgaan te voorkomen. Hoewel niet bewezen, zou het detox voetenbad de werking van die medicijnen kunnen verstoren. Hetzelfde geldt voor alle andere patiënten die afhankelijk zijn van permanent gebruik van levensreddende medicijnen. Voor die mensen mag de kuur alleen onder medisch toezicht plaatsvinden.
Ø Hemofilie, epilepsie en Narcolepsie patiënten.
Hemofilie is een stoornis van het stollings-systeem van het bloed. Hemofilie patiënten hebben extreem dun bloed. Hoewel niet bewezen, zou het gebruik van het voetenbad voor die groep kunnen leiden tot capillaire bloedingen met ernstige gevolgen.

Hoe vaak mag het Bio Energy Detox Voetenbad gebruikt worden?
30 Minuten per 48 uur is een gezonde grens. Daarmee krijgt het lichaam voldoende tijd voor integratie van het opgewekte magnetische veld en wordt over-stimulatie voorkomen. Het is NIET aan te raden om het voetenbad dagelijks te gebruiken. Het lichaam heeft tijd nodig om het verhoogde bio-energetisch niveau te assimileren.

Is het Bio Energy Detox Voetenbad veilig te combineren met medicijngebruik?
Die vraag is moeilijk te beantwoorden omdat er zo veel verschillende soorten medicijnen op de markt zijn. Geneesmiddelen die dagelijks worden gebruikt ter versterking van het afweersysteem, voor regulering van ontoereikende systemen of ter bevordering van detoxificatie kunnen over het algemeen veilig worden gecombineerd met een voetenbad-kuur. Bij twijfel altijd eerst en arts raadplegen.

Hoe worden de gifstoffen verwijderd?
Het Bio Energy Detox voetenbad bevordert de ontgifting van het lichaam door middel van elektrolyse met verbetering van de conditie als gevolg. Dit proces is gebaseerd op de bio-energetische stimulatie van de verschillende weefsels, organen en systemen, zodat zij hun lichaamseigen detoxificatieproces beter kunnen uitvoeren.
Uiteindelijk kunnen we daarmee een bio-energetisch evenwicht bereiken dat leidt tot een beter gezondheid.
Anderzijds zorgt de elektrolyse in het voetenbad voor het vrijkomen in het water van substanties die zich naar de elektrode toe bewegen, zichtbaar door de neerslag van stoffen en gassen in het water en door verkleuringen van het badwater. De bio-energetische stroming die in ons lichaam wordt opgewekt, stimuleert en heft blokkades op, waardoor ons systeem, weefsels en organen beter functioneren.

Kunnen mensen met een metalen implantaat het voetenbad gebruiken?
Geen enkel probleem. Elektrische implantaten zijn onze enige zorg.

Kan het water tijdens de behandeling met een andere persoon worden gedeeld?
Absoluut niet! Twee mensen kunnen het voetenbad niet tegelijkertijd gebruiken. Daardoor zou een conflict kunnen ontstaan tussen de bio-elektrische velden. Een kuur met het Bio Energy Detox Voetenbad is een individueel proces. De bio-elektrische signatuur van ieder mens is anders. Gebruik altijd schoon water voor iedere nieuwe behandeling.

Waarom verandert de kleur van het water?
Tijdens het elektrolyseproces kan verandering van de kleur en de eigenschappen van het water in het voetenbad optreden. Een aantal factoren spelen hierbij een rol, waaronder de kwaliteit van het water dat voor het voetenbad wordt gebruikt en de verschillende zoutsoorten die worden gebruikt om een optimale geleiding te bereiken.
Verontreinigingen in het leidingwater worden door de elektrolyse aangetrokken of afgestoten door de andere componenten. Leidingwater kan verontreinigd zijn met onder andere: sodium, calcium, magnesium, mangaan, chloor, antimonium, arsenicum, asbest, barium, boron, cadmium, chroom, koper, cyanide, fluor, ijzer, lood, kwik, nikkel, sulfaten, thallium, nitraten, pesticiden, herbiciden, wasmiddelen en organische materialen.
Het proces van elektrolyse verandert niet alleen de PH waarde van het water, maar het kan ook sommige van de bovengenoemde stoffen in het water zichtbaar maken.
Dat is een van de oorzaken van de verkleuringen en voor het vrijkomen van kleine hoeveelheden gassen als zuurstof, waterstof, chloor en zwavel.
Op het metaal van de elektrode in het bad kan door de elektrolyse corrosie optreden, wardoor het water ook kan verkleuren.
De in het bad gedompelde voeten hebben ook hun invloed op het proces. Zij hebben hun eigen PH waarde en op hun oppervlak kunnen parasieten, bacteriën en schimmels aanwezig zijn. De huid kan ook resten zeep, crème en kleurstof bevatten en er zal enige afscheiding zijn uit de talgklieren en van afgestorven huidcellen.
Tenslotte speelt ook de interne conditie van het lichaam een rol die zich in verkleuring van het water kan manifesteren. Het capillaire onderhuidse bloedvatenstelsel, de zweetklieren en andere uitwisselingssystemen van dat grootste menselijke orgaan: de huid, zijn hierbij betrokken. Ook de omgevingstemperatuur beïnvloedt de chemische reacties in het water.
Al deze factoren zijn van invloed op de verkleuringen van het water. Voorkomende kleuren zijn: zwart, groen, bruin, wit en geel en het sediment kan drijven, zweven of zinken

Kan ik het water in het voetenbad drinken?
ABSOLUUT NIET!

Kunnen de gifstoffen in het water in het lichaam binnendringen?
Door de elektrolyse wordt de structuur en daardoor de oplosbaarheid van die stoffen gewijzigd zodat ze niet in het lichaam kunnen binnendringen.

Kan ik tijdens de behandeling de elektrode aanraken of verplaatsen?
Dat kan zonder enig gevaar, maar dient toch bij voorkeur vermeden te worden.

Moeten sieraden of elektrische apparaten als mobiele telefoons worden verwijderd?
Het verdient aanbeveling om apparaten en metalen die het elektromagnetisch veld kunnen beïnvloeden te verwijderen voor het begin van een behandeling.

Waarom voel ik speldeprikken of lichte pijn tijdens de behandeling?
Het elektromagnetische veld dat de Detox machine opwekt, wordt geabsorbeerd en benut door de organen en weefsels van het lichaam. Bio-elektrische blokkades worden opgehevent en dat kan gepaard gaan met lichamelijke sensaties.
Als dat gevoel onbehaaglijk wordt, kan worden overwogen om de sessie te stoppen en na twee tot drie dagen te hervatten. Door de behandeltijd bij iedere volgende sessie een stukje te verlengen is het mogelijk om na verloop van tijd een volledige behandeling zonder ongerief te voltooien. Het verdient aanbeveling om tijdens de behandeling water te drinken.

Waarom kan ik moe zijn na de behandeling?
De cyclus van activiteit en rust is bij ieder mens verschillend. Hoewel die cyclus doorgaans bij de meesten van ons hetzelfde patroon volgt , kunnen er variaties optreden. Daarom kan in sommige gevallen de bio-elektrische stimulering
een gevoel van vermoeidheid opleveren door het vrijkomen en wijzigen van bepaalde energieën. Bij anderen kan juist extra energie en alertheid het gevoel geven dat “de batterij wordt opgeladen” Gewoonlijk vindt regeneratie van het lichaam plaats tijdens de slaap. Indien vermoeidheid optreedt na een behandeling, verdient het aanbeveling om het voetenbad in de middag- of avonduren te gebruiken, zodat het lichaam erna voldoende rust kan krijgen. Indien de behandeling daarentegen extra energie geeft, is het aan te raden om de sessie ’s morgens te doen.

Heeft u nog vragen over de detox spa voetenbad, vraag ze hier!

Gebruiksanwijzing Bioenergiser detoxvoetendbad

Deze zeer relaxe behandeling is geheel pijnloos.
Haal de bio superdetox spa en de onderdelen uit de doos.
Doe een plastic zak in de voet spa.
Plaats nu de ionen module in het midden van de voetspa.(dit is om de hoogte van het water vast te stellen)
Vul hem nu met warm water tot 3 cm onder de rand van de module.
Klik nu de tijdklok op het voetbad.
Sluit nu de module aan op de tijdklok met het snoertje.(op de tijdklok in de aray)
Sluit in de andere plug van de tijdklok de adapter aan.
Plug nu de stekker in een degelijk stopcontact.
Plaats nu rustig uw voeten in de voetspa.
Zorg dat het waterpeil iets onder de rand van de module blijft
U drukt nu op de knop start om de behandeling te beginnen.
Er gaat nu een lichtje branden dat om de 5 minuten verspringt tot het einde van de behandeling.
Tijdens deze 30 minuten behandeling met de superdetox wordt uw ionen huishouding opnieuw in balans gebracht.
Het is belangrijk om tijdens de behandeling minstens een halve liter water te drinken voor het afvoeren van de vervuiling in uw lichaam.
U zult nu merken dat het water verkleurt tijdens de behandeling, Dit is een reactie van het zout en de ionen module en vervuiling uit uw lichaam.
Op het oppervlakte van het water ziet u een substantie drijven dat onder andere uit u lymfe drainage systeem.(niet zo fris dus)
Mocht het water niet meer verkleuren dan moet de module vervangen worden.De module gaat ongeveer 25 tot 35 behandelingen mee.
Als de zoemer gaat na 30 minuten kunt u uw voeten voorzichtig uit het voetenbad halen en afdrogen.
De module moet u na de behandeling even schoonspoelen met heet water.
Het water kunt u weggooien in de wc of douche.

Bestel hier uw Bioenergiser voetenbad met gebruiksaanwijzing op DVD 


Geschiedenis van het Detoxvoetenbad

Huidprobleem, acne, sinusprobleem, oververmoeidheid lusteloosheid, verkoudheid, slechte adem en lichaamsgeur zijn allemaal rechtstreekse aanwijzingen van een falend ontgiftings-systeem, dat zijn oorsprong vindt op het niveau van onze lichaamscellen.
Iedere cel heeft een bio-elektrische lading, die bij gezonde cellen tussen 70 en 90 millivolt bedraagt. Bij overbelaste of beschadigde cellen, kan die lading teruglopen tot 20 millivolt.
Voedselopname en afvoer van afval verminderen dan in gelijke mate.
Geschiedenis
De Amerikaanse Medische wetenschapper Dr. Royal Rife ontdekten in de jaren ’20 van de vorige eeuw een manier om de bio-elektrische lading van onze lichaamscellen te beïnvloeden met laagfrequente elektrische stroom. Vooral lever en nieren van patiënten bleken beter te functioneren na behandeling met zijn apparaat, dat op celniveau het bio-elektrische evenwicht herstelt en daarmee detoxificatie op gang brengt. Volgens Dr. Rife kon er zelfs kanker mee genezen worden. Dit werd heftig betwist, maar in de loop der jaren heeft zijn detoxificatie-voetenbad vele andere toepassingen gekregen in ziekenhuizen over de gehele wereld.

Meer detoxvoetenbad info en bestellen?