donderdag 20 januari 2011

Veel gestelde vragen over het detox voeten bad

Veel gestelde vragen over het detox voeten bad

Wat gebeurt er wanneer ik mijn voeten (of handen) in het bad dompel voor een behandeling?
Zodra het systeem is ingeschakeld, gaat het water rond de spiraalelektrode borrelen, een indicatie dat het apparaat correct functioneert en dat de opstelling een magnetisch veld opwekt. Elektrolyse veroorzaakt de neerslag van ioniseerbare substanties in het water, op de huid of in de poriën van de persoon die zijn voeten heeft ondergedompeld in het Detox voetenbad. Door de oplossing van ioniserende zouten ontstaat een magnetisch veld in het water. Door direct contact met de lichaamsvloeistoffen kan dit magnetische veld van de voeten zich over de rest van het lichaam verspreiden via de vele poriën in de huid van de voeten, evenals door de reflexzones, die corresponderen met even zovele organen en lichaamsdelen.

Waarom zou ik het Bio Energiser Detox Voetenbad gebruiken? 
Er zijn vele redenen waarom therapie met het Detox voetenbad heilzaam kan zijn. Het apparaat biedt een snelle, effectieve en onschuldige manier is om het bio-energetische veld in het lichaam te stimuleren en in balans te brengen. Daardoor zullen de organen beter functioneren, in het bijzonder de lichaamseigen ontgiftings-systemen.

Wie heeft baat bij het Bio Energiser Detox Voetenbad? 
Een kuur met het Detox voetenbad kan heilzaam zijn voor bijna iedereen. Zelfs voor mensen die een uitgebalanceerd dieet volgen en denken dat ze gezond zijn. Het Detox voetenbad kan een uitstekende aanvulling zijn voor andere therapieën. Oververmoeidheid, pijn of stress zijn goede redenen om een kuur te beginnen.

Voor wie is het Bio Energiser Detox Voetenbad niet geschikt? 

1 Iedereen met een medisch implantaat dat werkt op batterijen zoals een pacemaker 2 Vrouwen die zwanger zijn of vermoeden zwanger te zijn 

Het Detox voetenbad is ontworpen om met één bio-elektrisch systeem tegelijk te werken. Elk systeem heeft andere eigenschappen. Bij zwangerschap zijn er twee bio-energetische velden tegelijk betrokken, die elkaar mogelijk nadelig kunnen beïnvloeden.
Iedereen die een orgaantransplantatie heeft ondergaan
Patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan, moeten medicijnen gebruiken om afstoting van het getransplanteerde orgaan te voorkomen. Hoewel niet bewezen, zou het Detox voetenbad de werking van die medicijnen kunnen verstoren. Hetzelfde geldt voor alle andere patiënten die afhankelijk zijn van permanent gebruik van levensreddende medicijnen. Voor die mensen mag de kuur alleen onder medisch toezichtplaatsvinden.
Hemofilie, Epilepsie en Narcolepsie patiënten.
Hemofilie patiënten hebben extreem dun bloed. Hoewel niet bewezen, zou het gebruik van het Detox voetenbad voor die groep kunnen leiden tot capillaire bloedingen met ernstige gevolgen.

Hoe vaak mag het Bio Energiser Detox Voetenbad gebruikt worden? 
30 Minuten per 48 uur is een gezonde grens. Daarmee krijgt het lichaam voldoende tijd voor integratie van het opgewekte magnetische veld en wordt over-stimulatie voorkomen. Het is af te raden om het Detox voetenbad dagelijks te gebruiken. Het lichaam heeft tijd nodig om het verhoogde bio-energetisch niveau te assimileren.

Is het Bio Energiser Detox Voetenbad veilig te combineren met medicijngebruik?
Deze vraag is moeilijk te beantwoorden omdat er zo veel verschillende soorten medicijnen op de markt zijn. Geneesmiddelen die dagelijks worden gebruikt ter versterking van het afweersysteem, voor regulering van ontoereikende systemen of ter bevordering van detoxificatie kunnen over het algemeen veilig worden gecombineerd met een Detox voetenbad kuur.Bij twijfel en bij gebruik van levensreddende medicijnen dient u altijd eerst een arts raadplegen.

Hoe worden de gifstoffen verwijderd? 
Het Bio-Energiser Detox voetenbad bevordert het ontgiften van het lichaam door middel van elektrolyse met als gevolg een aanmerkelijke verbetering van de conditie. Dit proces is gebaseerd op de bio-energetische stimulatie van de verschillende weefsels, organen en systemen, zodat zij hun lichaamseigen ontgiftingsproces beter kunnen uitvoeren. Uiteindelijk kunnen we daarmee een bio-energetisch evenwicht bereiken dat leidt tot een betere gezondheid. Anderzijds zorgt de elektrolyse in het Detox voetenbad voor het vrijkomen in het water van substanties die zich naar de elektrode toe bewegen, wat zichtbaar wordt door de neerslag van stoffen en gassen in het water en door verkleuringen van het badwater. De bio-energetische stroming die in ons lichaam wordt opgewekt, heft blokkades op en geven meer energie aan ons lichaam, waardoor onze bloedcirculatie, weefsels en organen beter functioneren.
(Regeneratie)

Kunnen mensen met een metalen implantaat het Detox Voetenbad gebruiken?
Geen enkel probleem. Elektrische implantaten zijn onze enige zorg.Kan het water tijdens de behandeling met een andere persoon worden gedeeld?
Absoluut niet! Twee mensen kunnen het Detox voetenbad niet tegelijkertijd gebruiken. Daardoor zou een conflict kunnen ontstaan tussen de bio-elektrische velden. Een kuur met het Bio Energiser Detox Voetenbad is een individueel proces. De bio-elektrische signatuur van ieder mens is anders. Gebruik altijd schoon water voor iedere nieuwe behandeling.

Waarom verandert de kleur van het water? 
Tijdens het elektrolyseproces kan verandering van de kleur en de eigenschappen van het water in het Detox voetenbad optreden. Een aantal factoren speelt hierbij een rol, waaronder de kwaliteit van het water dat voor het Detox voetenbad wordt gebruikt en de verschillende zoutsoorten die worden gebruikt om een optimale geleiding te bereiken. Verontreinigingen in het leidingwater worden door de elektrolyse aangetrokken of afgestoten door de andere componenten. Leidingwater kan verontreinigd zijn met onder andere: sodium, calcium, magnesium, mangaan, chloor, antimonium, arsenicum, asbest, barium, boron, cadmium, chroom, koper, cyanide, fluor, ijzer, lood, kwik, nikkel, sulfaten, thallium, nitraten, pesticiden, herbiciden, wasmiddelen en organische materialen. Het proces van elektrolyse verandert niet alleen de PH waarde van het water, maar het kan ook sommige van de bovengenoemde stoffen in het water zichtbaar maken. Dat is een van de oorzaken van de verkleuringen en voor het vrijkomen van kleine hoeveelheden gassen als zuurstof, waterstof, chloor en zwavel. Op het metaal van de elektrode in het bad kan door de elektrolyse corrosie optreden, waardoor het water ook kan verkleuren. De in het bad gedompelde voeten hebben ook hun invloed op het proces. Zij hebben hun eigen PH waarde en op hun oppervlak kunnen parasieten, bacteriën en schimmels aanwezig zijn. De huid kan ook resten zeep, crème en kleurstof bevatten en er zal enige afscheiding zijn uit de talgklieren en van afgestorven huidcellen. Tenslotte speelt ook de interne conditie van het lichaam een rol die zich in verkleuring van het water kan manifesteren. Het capillaire onderhuidse bloedvatenstelsel, de zweetklieren en andere uitwisselingssystemen van het grootste menselijke orgaan, de huid, zijn hierbij betrokken. Ook de omgevingstemperatuur beïnvloedt de chemische reacties in het water. Al deze factoren zijn van invloed op de verkleuringen van het water. Voorkomende kleuren zijn: zwart, groen, bruin, wit en geel en het sediment kan drijven, zweven of zinken.

Kan ik het water in het Detox voetenbad drinken? 
ABSOLUUT NIET! 

Kunnen de gifstoffen in het water in het lichaam binnendringen? 
Door de elektrolyse wordt de structuur en daardoor de oplosbaarheid van die stoffen gewijzigd zodat ze niet in het lichaam kunnen binnendringen.
Kan ik tijdens de behandeling de elektrode aanraken of verplaatsen? 
Dat kan zonder enig gevaar, maar dient toch bij voorkeur vermeden te worden. 

Moeten sieraden of elektrische apparaten als mobiele telefoons worden verwijderd? 
Het verdient aanbeveling om apparaten en metalen die het elektromagnetische veld kunnen beïnvloeden te verwijderen voor het begin van een behandeling.

Waarom voel ik speldenprikken of lichte pijn tijdens de behandeling? 
Het elektromagnetische veld dat het Detox systeem opwekt, wordt geabsorbeerd en benut door de organen en weefsels van het lichaam. Bio-elektrische blokkades worden opgeheven en dat kan gepaard gaan met lichamelijke sensaties. Als dat gevoel onbehaaglijk wordt, kan worden overwogen om de sessie te stoppen en na twee tot drie dagen te hervatten. Door de behandeltijd bij iedere volgende sessie een stukje te verlengen is het mogelijk om na verloop van tijd een volledige behandeling zonder ongerief te voltooien. Het verdient aanbeveling om tijdens de behandeling minstens een halve liter water te drinken.

Waarom ben ik moe na de behandeling? 
De cyclus van activiteit en rust is bij ieder mens verschillend. Hoewel die cyclus doorgaans bij de meesten van ons hetzelfde patroon volgt , kunnen er variaties optreden. Daarom kan in sommige gevallen de bio-elektrische stimulering een gevoel van vermoeidheid opleveren door het vrijkomen en wijzigen van bepaalde energieën. Bij anderen kan juist extra energie en alertheid het gevoel geven dat "de batterij wordt opgeladen" Gewoonlijk vindt regeneratie van het lichaam plaats tijdens de slaap. Indien vermoeidheid optreedt na een behandeling, verdient het aanbeveling om het voetenbad in de middag- of avonduren te gebruiken, zodat het lichaam erna voldoende rust kan krijgen. Indien de behandeling daarentegen extra energie geeft, is het aan te raden om de sessie in de ochtenduren te doen.

Voor meer info over detox Bioenergiser voetenbad kunt u op de site www.detoxvoetbad.nl terecht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten