maandag 17 januari 2011

BIO ENERGISER DETOX VOETENBAD VRAGEN

BIO ENERGISER DETOX VOETENBAD

Meest gestelde vragen!

Wat gebeurt er wanneer ik mijn voeten (of handen) in het bad dompel voor een behandeling?
Zodra de machine is ingeschakeld, gaat het water rond het elektrolyt borrelen, een indicatie dat het apparaat correct functioneert en dat de opstelling een magnetisch veld opwekt. Elektrolyse veroorzaakt de neerslag van ioniseerbare substanties in het water, op de huid of in de poriën van de persoon die zijn voeten heeft ondergedompeld in het voetenbad.
Door de oplosssing van ioniserende zouten ontstaat een magnetisch veld in het water. Door direct contact met de lichaamsvloeistoffen kan dit magnetische veld zich van de voeten over de rest van het lichaam verspreiden via de vele reflexzones op de voeten, die corresponderen met even zovele organen en lichaamsdelen.

Waarom zou ik het Bio Energy Detox voetenbad gebruiken?
Er zijn vele redenen waarom therapie met het detox voetenbad heilzaam kan zijn. Het apparaat biedt een snelle, effectieve en onschuldige manier is om het bio-energetische veld in het lichaam te stimuleren en in balans te brengen. Daardoor zullen de organen beter functioneren, in het bijzonder de lichaamseigen ontgiftings-systemen.

Wie heeft baat bij het Bio Energy Detox Voetenbad?
Een kuur met het Detox voetenbad kan heilzaam zijn voor bijna iedereen. Zelfs voor mensen die een uitgebalanceerd dieet volgen en denken dat ze gezond zijn. Het voetenbad kan een uitstekende aanvulling zijn voor andere therapieën. Oververmoeidheid, pijn of stress zijn goede redenen om een kuur te beginnen.

Voor wie is het Bio Energy Detox Voetenbad niet geschikt?
Ø Iedereen met een medisch implantaat dat werkt op batterijen zoals een pacemaker
Ø Vrouwen die zwanger zijn of vermoeden zwanger te zijn
Het voetenbad is ontworpen om met een bio-elektrisch systeem tegelijk te werken. Elk systeem heeft andere eigenschappen. Bij zwangerschap zijn er twee bio-energetische velden tegelijk betrokken, die elkaar mogelijk nadelig kunnen beïnvloeden.
Ø Iedereen die een orgaantransplantatie heeft ondergaan
Patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan, moeten medicijnen gebruiken om afstoting van het getransplanteerde orgaan te voorkomen. Hoewel niet bewezen, zou het detox voetenbad de werking van die medicijnen kunnen verstoren. Hetzelfde geldt voor alle andere patiënten die afhankelijk zijn van permanent gebruik van levensreddende medicijnen. Voor die mensen mag de kuur alleen onder medisch toezicht plaatsvinden.
Ø Hemofilie, epilepsie en Narcolepsie patiënten.
Hemofilie is een stoornis van het stollings-systeem van het bloed. Hemofilie patiënten hebben extreem dun bloed. Hoewel niet bewezen, zou het gebruik van het voetenbad voor die groep kunnen leiden tot capillaire bloedingen met ernstige gevolgen.

Hoe vaak mag het Bio Energy Detox Voetenbad gebruikt worden?
30 Minuten per 48 uur is een gezonde grens. Daarmee krijgt het lichaam voldoende tijd voor integratie van het opgewekte magnetische veld en wordt over-stimulatie voorkomen. Het is NIET aan te raden om het voetenbad dagelijks te gebruiken. Het lichaam heeft tijd nodig om het verhoogde bio-energetisch niveau te assimileren.

Is het Bio Energy Detox Voetenbad veilig te combineren met medicijngebruik?
Die vraag is moeilijk te beantwoorden omdat er zo veel verschillende soorten medicijnen op de markt zijn. Geneesmiddelen die dagelijks worden gebruikt ter versterking van het afweersysteem, voor regulering van ontoereikende systemen of ter bevordering van detoxificatie kunnen over het algemeen veilig worden gecombineerd met een voetenbad-kuur. Bij twijfel altijd eerst en arts raadplegen.

Hoe worden de gifstoffen verwijderd?
Het Bio Energy Detox voetenbad bevordert de ontgifting van het lichaam door middel van elektrolyse met verbetering van de conditie als gevolg. Dit proces is gebaseerd op de bio-energetische stimulatie van de verschillende weefsels, organen en systemen, zodat zij hun lichaamseigen detoxificatieproces beter kunnen uitvoeren.
Uiteindelijk kunnen we daarmee een bio-energetisch evenwicht bereiken dat leidt tot een beter gezondheid.
Anderzijds zorgt de elektrolyse in het voetenbad voor het vrijkomen in het water van substanties die zich naar de elektrode toe bewegen, zichtbaar door de neerslag van stoffen en gassen in het water en door verkleuringen van het badwater. De bio-energetische stroming die in ons lichaam wordt opgewekt, stimuleert en heft blokkades op, waardoor ons systeem, weefsels en organen beter functioneren.

Kunnen mensen met een metalen implantaat het voetenbad gebruiken?
Geen enkel probleem. Elektrische implantaten zijn onze enige zorg.

Kan het water tijdens de behandeling met een andere persoon worden gedeeld?
Absoluut niet! Twee mensen kunnen het voetenbad niet tegelijkertijd gebruiken. Daardoor zou een conflict kunnen ontstaan tussen de bio-elektrische velden. Een kuur met het Bio Energy Detox Voetenbad is een individueel proces. De bio-elektrische signatuur van ieder mens is anders. Gebruik altijd schoon water voor iedere nieuwe behandeling.

Waarom verandert de kleur van het water?
Tijdens het elektrolyseproces kan verandering van de kleur en de eigenschappen van het water in het voetenbad optreden. Een aantal factoren spelen hierbij een rol, waaronder de kwaliteit van het water dat voor het voetenbad wordt gebruikt en de verschillende zoutsoorten die worden gebruikt om een optimale geleiding te bereiken.
Verontreinigingen in het leidingwater worden door de elektrolyse aangetrokken of afgestoten door de andere componenten. Leidingwater kan verontreinigd zijn met onder andere: sodium, calcium, magnesium, mangaan, chloor, antimonium, arsenicum, asbest, barium, boron, cadmium, chroom, koper, cyanide, fluor, ijzer, lood, kwik, nikkel, sulfaten, thallium, nitraten, pesticiden, herbiciden, wasmiddelen en organische materialen.
Het proces van elektrolyse verandert niet alleen de PH waarde van het water, maar het kan ook sommige van de bovengenoemde stoffen in het water zichtbaar maken.
Dat is een van de oorzaken van de verkleuringen en voor het vrijkomen van kleine hoeveelheden gassen als zuurstof, waterstof, chloor en zwavel.
Op het metaal van de elektrode in het bad kan door de elektrolyse corrosie optreden, wardoor het water ook kan verkleuren.
De in het bad gedompelde voeten hebben ook hun invloed op het proces. Zij hebben hun eigen PH waarde en op hun oppervlak kunnen parasieten, bacteriën en schimmels aanwezig zijn. De huid kan ook resten zeep, crème en kleurstof bevatten en er zal enige afscheiding zijn uit de talgklieren en van afgestorven huidcellen.
Tenslotte speelt ook de interne conditie van het lichaam een rol die zich in verkleuring van het water kan manifesteren. Het capillaire onderhuidse bloedvatenstelsel, de zweetklieren en andere uitwisselingssystemen van dat grootste menselijke orgaan: de huid, zijn hierbij betrokken. Ook de omgevingstemperatuur beïnvloedt de chemische reacties in het water.
Al deze factoren zijn van invloed op de verkleuringen van het water. Voorkomende kleuren zijn: zwart, groen, bruin, wit en geel en het sediment kan drijven, zweven of zinken

Kan ik het water in het voetenbad drinken?
ABSOLUUT NIET!

Kunnen de gifstoffen in het water in het lichaam binnendringen?
Door de elektrolyse wordt de structuur en daardoor de oplosbaarheid van die stoffen gewijzigd zodat ze niet in het lichaam kunnen binnendringen.

Kan ik tijdens de behandeling de elektrode aanraken of verplaatsen?
Dat kan zonder enig gevaar, maar dient toch bij voorkeur vermeden te worden.

Moeten sieraden of elektrische apparaten als mobiele telefoons worden verwijderd?
Het verdient aanbeveling om apparaten en metalen die het elektromagnetisch veld kunnen beïnvloeden te verwijderen voor het begin van een behandeling.

Waarom voel ik speldeprikken of lichte pijn tijdens de behandeling?
Het elektromagnetische veld dat de Detox machine opwekt, wordt geabsorbeerd en benut door de organen en weefsels van het lichaam. Bio-elektrische blokkades worden opgehevent en dat kan gepaard gaan met lichamelijke sensaties.
Als dat gevoel onbehaaglijk wordt, kan worden overwogen om de sessie te stoppen en na twee tot drie dagen te hervatten. Door de behandeltijd bij iedere volgende sessie een stukje te verlengen is het mogelijk om na verloop van tijd een volledige behandeling zonder ongerief te voltooien. Het verdient aanbeveling om tijdens de behandeling water te drinken.

Waarom kan ik moe zijn na de behandeling?
De cyclus van activiteit en rust is bij ieder mens verschillend. Hoewel die cyclus doorgaans bij de meesten van ons hetzelfde patroon volgt , kunnen er variaties optreden. Daarom kan in sommige gevallen de bio-elektrische stimulering
een gevoel van vermoeidheid opleveren door het vrijkomen en wijzigen van bepaalde energieën. Bij anderen kan juist extra energie en alertheid het gevoel geven dat “de batterij wordt opgeladen” Gewoonlijk vindt regeneratie van het lichaam plaats tijdens de slaap. Indien vermoeidheid optreedt na een behandeling, verdient het aanbeveling om het voetenbad in de middag- of avonduren te gebruiken, zodat het lichaam erna voldoende rust kan krijgen. Indien de behandeling daarentegen extra energie geeft, is het aan te raden om de sessie ’s morgens te doen.

Heeft u nog vragen over de detox spa voetenbad, vraag ze hier!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten